WEBSITE ĐANG CHUYỂN DỮ LIỆU
http://vaytiennhanhvpbanks.com
XIN QUÝ KHÁCH QUAY LẠI SAU 

Thời gian dự kiến bắt đầu từ 20h ( 31/08/2019/) – đến 10h (01/09/2019)