khi nào cần chọn dịch vụ này

Doanh Nghiệp Vừa Nhỏ – Cá Nhân

Ngân Sách Marketing Giới Hạn

Cần Kế Hoạt Sáng Tạo Hiệu Quả

Phát Triển Và Tăng  Doanh Số

Kế Hoạch MarKeting Tồng Thề

Thiết Kế Thương Hiệu Đẹp Ấn Tượng

Gói Cá Nhân Kinh Doanh

Từ 2.5tr / tháng

Bạn Có

 • Website chuyên nghiệp đẹp ấn tượng (giao diện tùy chỉnh theo ý muốn)
 • Quảng cáo Top 1 Google (5 cụm từ khóa)
 • Fanpage Facebook
 • Quảng cáo FanPage (tiếp cận 10.000 người, focus đúng đối tượng)

Hợp Đồng Tối Thiểu 3 Tháng

sự dụng ngay

Gói Doanh Nghiệp Nhỏ

Từ 5.5tr / tháng

Bạn Có

 • Website chuyên nghiệp đẹp ấn tượng (giao diện tùy chỉnh theo ý muốn)
 • Quảng cáo Top 1 Google (10 cụm từ khóa)
 • Fanpage Facebook
 • Quảng cáo FanPage (tiếp cận 20.000 người, focus đúng đối tượng)
 • Admin quản trị Fanpage website
 • Thiết kế Banner (5 banner)
 • Hỗ trợ SEO bền vững

Hợp Đồng Tối Thiểu 3 Tháng

sự dụng ngay

Gói Doanh Nghiệp Vừa

Từ 9.5tr / tháng

Bạn Có

 • Website chuyên nghiệp đẹp ấn tượng (giao diện tùy chỉnh theo yêu cầu)
 • Quảng cáo Top 1 Google (20 cụm từ khóa)
 • Re marketing trên các trang báo lớn (Vnexpress, 24h, báo mới …)
 • Fanpage Facebook
 • Quảng cáo FanPage (tiếp cận 50.000 người, focus đúng đối tượng)
 • Admin quản trị Fanpage website
 • Hỗ trợ đăng sản phẩm
 • Thiết kế banner (10 banner)
 • Hỗ trợ SEO bền vững

Hợp Đồng Tối Thiểu 3 Tháng

sự dụng ngay

QUY TRÌNH THỰC HIỆN