BẢNG GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2020
GÓI  NGÂN SÁCH PHÍ DỊCH VỤ  HỖ TRỢ TẶNG KÈM BÁO CÁO
Ngân sách GBA – 1 Từ 10 triệu – 20 Triệu 20 % Không Hàng Tháng
Ngân sách GBA – 2 Từ 21 triệu – 50 Triệu 18 %

– Tạo Fanpage
– Viết Bài Quảng Cáo

Hàng Tuần
Ngân sách GBA – 3 Từ 51 triệu – 100 Triệu 15 % – Tạo Fanpage
– Viết Bài Quảng Cáo
Hàng Tuần
Ngân sách GBA – 4 Từ 101 triệu – 500 Triệu 12 % – Tạo Fanpage
– Viết Bài Quảng Cáo
Hàng Ngày
Ngân sách GBA – 5 Từ 501 triệu – 1 tỷ 10 % – Tạo Fanpage
– Viết Bài Quảng Cáo
Hàng Ngày

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%,

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG