BẢNG GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2021

 GÓI  NGÂN SÁCH PHÍ DỊCH VỤ  HỖ TRỢ TẶNG KÈM BÁO CÁO
 GBA-1 Từ 10 triệu – 20 Triệu 15% / ngân sách – Tạo Fanpage
– Viết/ chỉnh sửa bài quảng cáo
– Tạo video quảng cáo cơ bản
Hàng Tháng
 GBA-2 Từ 21 triệu – 50 Triệu 14% / ngân sách

– Tạo Fanpage
– Viết/ chỉnh sửa bài quảng cáo
– Tạo video quảng cáo cơ bản

Hàng Tuần
 GBA-3 Từ 51 triệu – 100 Triệu 13% / ngân sách

– Tạo Fanpage
– Viết/ chỉnh sửa bài quảng cáo
– Tạo video quảng cáo cơ bản
– Thiết Kế Website
– Tạo video quảng cáo cơ bản

Hàng Tuần
 GBA-4 Từ 101 triệu – 500 Triệu 12% / ngân sách – Tạo Fanpage
– Viết/ chỉnh sửa bài quảng cáo
– Tạo video quảng cáo cơ bản
– Thiết Kế Website
Hàng Ngày
 GBA-5 Từ 501 triệu – 1 tỷ 10% / ngân sách – Tạo Fanpage
– Viết/ chỉnh sửa bài quảng cáo
– Tạo video quảng cáo chuyên nghiệp
– Thiết Kế Website
Hàng Ngày

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, Thuế Nhà Thầu

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG