Hiển thị kết quả duy nhất

3,600,000 
2,340,000 
6,000,000 
7,560,000 
7,200,000 
12,000,000 
4,320,000 
60,000,000 
13,200,000