GÓI DÀNH CHO CÁ NHÂN

GÓI GAC-1
30 Ngày
(Tổng thời gian chạy)
Tiếp cận khách hàng tiềm năng: 25.000 Người
Khách hàng tiềm năng tương tác: 2.500 Người
Hỗ trợ viết bài quảng cáo: 3
Tổng phí chạy quảng cáo : 10.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ
Tổng phí cần thanh toán: 11.000.000 VNĐ

GÓI GAC-2
30 Ngày
(Tổng thời gian chạy)
Tiếp cận khách hàng tiềm năng: 50.000 Người
Khách hàng tiềm năng tương tác: 5.000 Người
Hỗ trợ viết bài quảng cáo: 6
Tổng phí chạy quảng cáo : 20.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 2.000.0000 VNĐ
Tổng phí cần thanh toán: 22.000.000 VNĐ
GÓI GAc-3
30 Ngày
(Tổng thời gian chạy)
Tiếp cận khách hàng tiềm năng: 150.000 Người
Khách hàng tiềm năng tương tác: 15.000 Người
Hỗ trợ viết bài quảng cáo: 9
Tổng phí chạy quảng cáo : 30.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 3.000.000 VNĐ
Tổng phí cần thanh toán: 33.000.000 VNĐ

GÓI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI GAD-1
30 Ngày
(Tổng thời gian chạy)
Tiếp cận khách hàng tiềm năng: 250.000 Người
Khách hàng tiềm năng tương tác: 25.000 Người
Hỗ trợ viết bài quảng cáo: 12
Tổng phí chạy quảng cáo : 50.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 5.000.000 VNĐ
Tổng phí cần thanh toán: 55.000.000 VNĐ

GÓI GAD-2
30 Ngày
(Tổng thời gian chạy)
Tiếp cận khách hàng tiềm năng: 800.000 Người
Khách hàng tiềm năng tương tác: 80.000 Người
Hỗ trợ viết bài quảng cáo: 20
Tổng phí chạy quảng cáo : 100.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 10.000.000 VNĐ
Tổng phí cần thanh toán: 110.000.000 VNĐ
GÓI GAD-3
30 Ngày
(Tổng thời gian chạy)
Tiếp cận khách hàng tiềm năng: 1.600.000 Người
Khách hàng tiềm năng tương tác: 160.000 Người
Hỗ trợ viết bài quảng cáo: 30
Tổng phí chạy quảng cáo : 500.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
Tổng phí cần thanh toán: 550.000.000 VNĐ

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

BƯỚC 1: Khách hàng xem và chọn gói quảng cáo muốn thực hiện

BƯỚC 2: Khách hàng bấm vào NÚT màu đỏ “Tôi quảng cáo gói này” sau đó khách hàng sẽ được chuyển qua trang giỏ hàng

BƯỚC 3: Khách hàng bấm vào NÚT màu đỏ “Tiến hành thanh toán”, tiếp theo khách hàng hoàn thành các thông tin bao gồm:
– Họ và tên người thanh toán
– Số điện thoại
– Email nhận hoá đơn
– Lĩnh vực kinh doanh muốn chạy quảng cáo
Rồi bấm vào NÚT màu đỏ “Đặt hàng” 

BƯỚC 4: Khách hàng sẽ thanh toán theo thông tin hoá đơn nhận được, trong hoá đơn sẽ có thông tin ngân hàng. Sau khi thanh toán khách hàng sẽ nhận được phiếu xác nhận qua Email trong đó đã bao gồm thông tin gòi dịch vụ có hiệu lực như hợp đồng được ký kết

BƯỚC 5:
– Đối với khách hàng đã có sẵn Fanpage khách hàng sẽ thêm quyền quản trị viên cho cho kỹ thuật của Global Ads, và yêu cầu setup quảng cáo cho nội dung muốn chạy
– Đối với khách hàng chưa có Fanpage khách hàng yêu cầu Global Ads tạo Fanpgae và viết nội dung quảng cáo. Sau khi tạo xong Global Ads sẽ chuyển Fanpage sang cho khách hàng quản lý để theo dõi chăm sóc khách hàng từ Fanpage về như trả lời Comment, tin nhắn của khách

Note: Tại sao lại phải thực hiện BƯỚC 1, BƯỚC 2 và BƯỚC 3. Chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng, sau khi thực hiện xong 3 bước đầu tiên hệ thống chúng tôi sẽ lưu thông tin của khách hàng cũng như khách hàng cũng lưu thông tin gói dịch vụ khách hàng sử dụng, các thông tin này có giá trị pháp lý như “HỢP ĐỒNG” hai bên đã ký kết, Nhằm mục đích cho việc hợp tác làm việc 2 bên tránh sảy ra một bên bị mất quyền lợi

Phía trên là các gói cơ bản của quảng cáo Facebook, để có gói theo yêu cầu của bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến dịch vụ của Global Ads