Hiển thị kết quả duy nhất

6,000,000 
7,200,000 
12,000,000 
4,320,000 
13,200,000